Actieplan ‘Tegen Geweld, Voor Sportiviteit’ Volledig Van Kracht
25 augustus 2013 
in Nieuws

Actieplan ‘Tegen Geweld, Voor Sportiviteit’ Volledig Van Kracht

ZEIST – Met ingang van het voetbalseizoen 2013/2014 is het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ volledig van kracht. Het actieplan dat op 20 maart 2013 is gepresenteerd bevat een tiental maatregelen die sportiviteit en respect bevorderen en agressie en geweld op en rond het voetbalveld tegengaan.

Twee maatregelen – de hulplijn noodgevallen (0800-2299555) en het meldpunt wanordelijkheden – zijn destijds direct in werking getreden. Met ingang van komend voetbalseizoen zijn ook de overige acht maatregelen van kracht.

Bestaande maatregelen

Sinds de introductie van het actieplan zijn twee maatregelen direct van start gegaan: de hulpijn noodgevallen en het meldpunt wanordelijkheden.

Hulplijn noodgevallen

Bij meldingen op de hulplijn noodgevallen gaat het om spoedgevallen, zoals excessief fysiek en verbaal geweld op en rond het voetbalveld waarbij directe ondersteuning vanuit de KNVB en/of politie noodzakelijk is. De hulplijn is een samenwerking tussen het ministerie van Veiligheid & Justitie en de bond. Een particuliere alarmcentrale neemt 24 uur per dag, 7 dagen per week de telefoon op. De hulplijn noodgevallen is vanaf het weekend van 23 maart 2013 beschikbaar. Sindsdien zijn er 66 meldingen binnengekomen, wat uitkomt op ongeveer 6 meldingen per competitieweekeinde. Voor het overgrote deel betroffen de meldingen noodgevallen.

Meldpunt wanordelijkheden

Het meldpunt wanordelijkheden dient ter monitoring van allerhande negatieve ervaringen op en rond de voetbalvelden die ergernis veroorzaken, zoals onsportief gedrag van de tegenstander, trainers en/of toeschouwers, problemen op en rondom het veld en (andere) vervelende ervaringen bij verenigingen. Dit zijn vaak ervaringen waarbij geen directe noodsituatie is ontstaan of directe ondersteuning vanuit de KNVB of politie noodzakelijk is. De KNVB kan op deze wijze in contact komen met de verenigingen en in voorkomende gevallen ondersteuning bieden of optreden. Sinds de introductie in het weekend van 23 maart zijn er 262 meldingen binnengekomen, wat uitkomt op ongeveer 22 meldingen per competitieweekeinde. De bond acht het van belang op te merken dat niet in alle gevallen sprake was van een melding in het kader van sportiviteit en respect.

Anton Binnenmars, directeur amateurvoetbal KNVB: “We zijn tevreden over de werking van de hulplijn noodgevallen en het meldpunt. Het is prettig te merken dat verenigingen ons weten te vinden. De hulplijn noodgevallen stelt ons in staat direct een helpende hand en ondersteuning te bieden daar waar nodig. Dit wordt gewaardeerd door de verenigingen; we krijgen veel positieve reacties. Beide maatregelen zetten we dan ook onverminderd voort.”

Aangekondigde nieuwe maatregelen

Met ingang van het komende voetbalseizoen treden naast de hulplijn noodgevallen en het meldpunt wanordelijkheden ook de overige acht aangekondigde maatregelen uit het actieplan in werking.

Tijdstraf
In de B-categorie (80% van de wedstrijden) van het amateurvoetbal krijgen voetballers vanaf komend seizoen een tijdstraf van tien minuten bij de eerste gele kaart. Een tweede gele kaart in de wedstrijd betekent zoals gebruikelijk een rode kaart. De tijdstraf dient als afkoelperiode voor de speler en is direct voelbaar voor zowel de speler als het team. Ook wordt de administratieve last voor de verenigingen verlaagd.

Publiceren gedragsregels
De KNVB moedigt verenigingen aan gedragsregels binnen de vereniging duidelijk zichtbaar te maken. Leden bekend maken met de regels die passen bij de vereniging is een voorwaarde om gewenst gedrag te stimuleren en misdragingen te benoemen en te bestraffen.

Invoering spelregelbewijs voor jeugdspelers

Kennis van de spelregels zorgt voor meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Samen met de verenigingen gaat de KNVB jeugdspelers van jongs af aan bekend maken met de spelregels van het voetbal. Vanaf komend seizoen start de bond met een pilot bij 20 verenigingen. De KNVB faciliteert de betrokken verenigingen met de benodigde materialen. Met ingang van het seizoen 2014/’15 is het spelregelbewijs verplicht voor alle B-junioren. Geen spelregelbewijs betekent simpelweg niet spelen.

Bewijs sportief gedrag / cursus

Voetballers die schuldig zijn bevonden aan excessief gedrag worden bewust gemaakt van hun eigen gedrag en de impact hiervan. Voor het einde van hun schorsing worden zij verplicht een bijeenkomst bij te wonen waar hun gedrag wordt besproken en afspraken voor de toekomst worden gemaakt. Gaan ze een tweede keer in de fout, dan worden ze uit het lidmaatschap van de KNVB ontzet.

Inzetten extra waarnemers

De KNVB zet extra waarnemers in om verenigingen te helpen bij ordemaatregelen, de visuele controle van de spelerspas en de tijdstraf. Voor de winterstop worden alle verenigingen tenminste één keer bezocht. Zogenaamde ‘risicovolle’ verenigingen krijgen hierbij extra aandacht.

Actie tegen en met recidiverende verenigingen

De KNVB gaat aan de slag met verenigingen die zich structureel niet weten te gedragen. Preventie is daarbij het allereerste doel: het bieden van extra ondersteuning bij het stimuleren van sportiviteit en respect. Lukt dit niet, dan volgen er maatregelen variërend van een speelronde niet spelen tot het royeren van de vereniging.

Verbeteren gebruik spelerspas
Het uitgangspunt van de spelerspas is: de juiste speler op het juiste veld. Voor een eerlijk verloop van de wedstrijden en competities is het van belang dat speelgerechtigde spelers op het veld staan. Voor de controle van de spelerspas zijn vanaf heden beide aanvoerders en de scheidsrechter reglementair verantwoordelijk. Voorafgaand aan de wedstrijd laten de aanvoerders aan de scheidsrechter zien welke speler bij welke pas hoort. Maatregelen bij misbruik zijn 3 winstpunten in mindering voor het team en een uitsluiting van 4 wedstrijden voor de aanvoerder in kwestie.

Online publicatie tuchtuitspraken

De KNVB streeft naar openheid en transparantie in de tuchtrechtspraak. Met ingang van het komende seizoen worden wekelijks alle uitspraken op het gebied van excessen gepubliceerd op de site van de KNVB. Maandelijks zal een rapportage met daarin het aantal gele en rode kaarten en het gestaakte aantal wedstrijden gepubliceerd worden.

Een uitgebreid overzicht van alle maatregelen uit het actieplan is te vinden op de site van de KNVB. Verenigingen, scheidsrechters en leden worden voor aanvang van de competitie door middel van brochures, posters en online informatie geïnformeerd over de toepassing van de maatregelen uit het actieplan.

Reactie plaatsen