Betaald Voetbal In Gesprek Over Voorbeeldfunctie Na Dood Grensrechter Richard Nieuwenhuizen
29 december 2012 
in Nieuws

Betaald Voetbal In Gesprek Over Voorbeeldfunctie Na Dood Grensrechter Richard Nieuwenhuizen

ZEIST – In het verlengde van de ‘Zonder Respect Geen Voetbal’-campagne heeft de directie betaald voetbal van de KNVB een aantal partijen uitgenodigd om te bezien hoe beter invulling gegeven kan worden aan de voorbeeldfunctie van het betaald voetbal in Nederland.

De campagne voor respect werd opgezet na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Dat gebeurde in Almere na een jeugdwedstrijd tussen Buitenboys B3 en Nieuw Sloten B1.

Snel afspraken maken

Een vertegenwoordiging van de KNVB heeft 19 december 2012 in Zeist gesproken met afgevaardigden van de Eredivisie, de Jupiler League en de spelers-, trainers- en scheidsrechtersvakbonden. De bond is van mening dat op de korte termijn – bij voorkeur tijdens de winterstop – nadere invulling aan de afspraken gegeven moet worden.

Tijdens de sessie is voornamelijk gesproken over het zogeheten normatief kader. Partijen zijn het erover eens dat de huidige regelgeving in het betaald voetbal in zijn algemeenheid, en de gedragscode betaald voetbal in het bijzonder, voldoende aanknopingspunten biedt voor concrete acties op de korte termijn. De centrale vraag is dan ook hoe de reeds bestaande regelgeving in het betaald voetbal beter en stringenter nageleefd kan worden. Er is besloten dat de gemaakte afspraken nu nader worden uitgewerkt en later deze week worden gecommuniceerd.

‘Iedereen wil verantwoordelijkheid nemen’

Gijs de Jong, manager competitiezaken betaald voetbal KNVB: “We hebben vanmorgen met alle relevante partijen uit het betaald voetbal bij elkaar gezeten. Het was zonder meer een goed gesprek. Je voelt aan alles dat iedereen zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Dat we de besproken thema’s nu eerst verder uit willen werken, spreekt voor zich. Het uitgangspunt is in eerste instantie dat de gedragscode voor spelers en officials stringenter nageleefd zal worden.”

“Wat dit concreet betekent, zullen wij u later deze week melden”, vervolgt De Jong. “Voorop staat dat alle partijen het erover eens zijn dat wij na de winterstop waar mogelijk direct actie moeten ondernemen. Alles wat op de korte termijn al gerealiseerd kan worden, moeten wij in het belang van de sport absoluut niet nalaten. Dit neemt niet weg dat de voorbeeldfunctie van het betaald voetbal onderdeel wordt van het KNVB-brede actieplan ter bevordering van respect op en rond alle voetbalvelden.”

Het KNVB-brede actieplan zal uiterlijk 1 maart 2013 gereed zijn.

Reactie plaatsen