Fair Play-diploma Voor Actieplan Veiliger Sportklimaat
23 november 2013 
in Nieuws

Fair Play-diploma Voor Actieplan Veiliger Sportklimaat

ZEIST – Het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) is dinsdag 19 november 2013 beloond met het Fair Play-diploma van het International Committee for Fair Play (CIFP). Als vertegenwoordigers namen NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis, KNHB-voorzitter Jan Albers en KNVB-voorzitter Bernard Franssen de prestigieuze prijs in ontvangst.

De uitreiking vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF.

Promotie fair play

Het International Committee for Fair Play (CIFP) is in 1963 opgericht door UNESCO en het IOC en heeft als doel om fair play wereldwijd te promoten. Daarvoor worden jaarlijks prijzen en diploma’s uitgereikt aan organisaties of mensen die zich duidelijk onderscheiden op het gebied van fair play.

Breed draagvlak

Het actieplan VSK wordt door het CIFP geroemd vanwege het grote en brede draagvlak onder sportbonden in Nederland en de gezamenlijke aanpak. Het brede palet aan praktische cursussen en opleidingen voor trainers, bestuurders en sportclubs werd goed beoordeeld, evenals de goede balans tussen het stimuleren van gewenst gedrag en het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de sport.

Ook de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè?!’, die is bedoeld om bij sportverenigingen het creëren van een cultuur van sportiviteit en respect onder de aandacht te brengen, werd positief ontvangen.

Reactie KNVB

De KNVB zet zich, samen met andere sportbonden en dankzij de steun van het ministerie van VWS, in voor VSK. De voetbalbond is blij met de waardering in de vorm van deze prijs. “De kracht van VSK is dat alle interventies erop zijn gericht dat de vereniging uiteindelijk in staat is om zelfstandig oplossingen te vinden. De KNVB helpt de vereniging zichzelf een spiegel voor te houden en begeleidt het proces. De daadwerkelijke actie vindt vervolgens plaats in de vereniging zelf, door enthousiaste en gemotiveerde leden, kader en ouders.”

Omgeving van de vereniging

Volgens de KNVB is het een absolute meerwaarde dat VSK zich nadrukkelijk richt op de omgeving van de vereniging. “De vereniging beseft dat zij niet onafhankelijk opereert, maar als ‘open club’ juist moet samenwerken. Daarom is het fantastisch dat wij ook kunnen rekenen op belangrijke partners in de keten zoals gemeenten, politie, Halt en Bureaus Jeugdzorg.”

De KNVB meent dat fair play, sportiviteit en respect een verantwoordelijkheid is van ons allen. “Slim verbinden is dus het credo. De KNVB gaat vanuit dat principe voor krachtige verenigingen die zelfstandig in staat zijn het voetbal op en rond de velden nog veiliger en dus leuker te maken.”

Reactie plaatsen