FIFA-congres: Europese Voetbalbonden Teleurgesteld Over Uitblijven Leeftijdsgrens FIFA-bestuurders
03 juni 2013 
in Nieuws

FIFA-congres: Europese Voetbalbonden Teleurgesteld Over Uitblijven Leeftijdsgrens FIFA-bestuurders

PORT LOUIS – Tijdens het FIFA-congres op Mauritius is vrijdag 31 mei 2013 een aantal hervormingsmaatregelen toegelicht en bediscussieerd. De FIFA geeft aan dat het ‘reform process’ hiermee zo goed als afgerond is. Ondanks dat de FIFA een groot aantal maatregelen doorvoert die de Europese bonden in de afgelopen twee jaar verdedigd hebben, heerst er teleurstelling bij de Europese bonden over het uitblijven van regels met betrekking tot een leeftijdsgrens en een maximale zittingstermijn voor FIFA-bestuurders.

Op het congres werd duidelijk dat de executive committee van de FIFA en de confederaties geen overeenstemming konden bereiken over begrenzing van termijnen en leeftijd voor FIFA-bestuurders. Het FIFA-bestuur stelde daarom vrijdag voor om besluitvorming hieromtrent uit te stellen.

Voor de Europese bonden was het kiezen tussen twee kwaden: als zij tegen uitstel zouden stemmen, was het onderwerp behandeld en kwam er zeker geen begrenzing. Als de bonden voor uitstel hadden gestemd, lijkt het alsof de bonden daar mee akkoord zijn. Daarom hebben de Europese bonden zich collectief onthouden van stemmen.

Compromissen sluiten

Secretaris Generaal Bert van Oostveen: “We wisten van tevoren dat we mogelijk compromissen zouden moeten sluiten. Europa heeft simpelweg geen meerderheid. We zijn echter wel erg teleurgesteld in het feit dat er helemaal geen voorstel is gekomen.”

“Nu zijn we gedwongen ons te onthouden van stemmen, terwijl we natuurlijk graag voor een begrenzing hadden gestemd. Natuurlijk zijn er maatregelen genomen, maar dit was er nou bij uitstek één waarmee je aan het publiek laat zien dat het menens is.”

Doorgevoerde maatregelen

Maatregelen die voor de Europese bonden ook van belang waren en wel doorgevoerd zijn, zijn onder andere:
– het invoeren van een integriteitscheck
– het hervormen van de ethische commissie in een aanklagende en een rechtsprekende macht
– strenger aanpakken van discriminatie
– het toevoegen van een vrouwelijk lid in het FIFA-bestuur (Lydia Nsekera is sinds vrijdag bestuurslid)
– het congres in de toekomst laten besluiten over het toewijzen van eindtoernooien, en
– het gelijk blijven van het aantal Europese vertegenwoordigers in het FIFA-bestuur.

Reactie plaatsen