Jaar Schorsing En Boete Voor Amateurvereniging Amsterdam Seref Spor Na Meerdere Strafbare Feiten
19 april 2013 
in Nieuws

Jaar Schorsing En Boete Voor Amateurvereniging Amsterdam Seref Spor Na Meerdere Strafbare Feiten

AMSTERDAM – De tuchtcommissie van KNVB district West I heeft deze week uitspraak gedaan in de zaak van amateurvereniging Amsterdam Seref Spor. De tuchtcommissie heeft de gehele voetbalvereniging een onvoorwaardelijke schorsing van één jaar en een geldboete van 300 euro opgelegd. Daarnaast hebben twee leden van de vereniging een definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de KNVB opgelegd gekregen.

Amsterdam Seref Spor heeft zich dit seizoen bij herhaling schuldig gemaakt aan (ernstige) strafbare feiten waarbij meerdere teams en spelers van de club betrokken zijn geweest. In maart 2013 heeft de tuchtcommissie op basis van diverse incidenten de vereniging een voorwaardelijke schorsing van één jaar opgelegd.

Op 27 maart jl. is er een gesprek tussen Amsterdam Seref Spor en de monitoringscommissie van de KNVB geweest over het hoge aantal tuchtzaken waarbij leden van de vereniging betrokken waren. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de vereniging op eigen initiatief drie teams uit de competitie gehaald waardoor enkel het eerste elftal van de vereniging in de competitie actief was.

Wedstrijd gestaakt na massale vechtpartij

Op zondag 7 april jl. is de wedstrijd tussen Amsterdam Seref Spor 1 en avv FIT 1 voortijdig gestaakt. Op basis van onderzoek acht de tuchtcommissie bewezen dat spelers van Amsterdam Seref Spor in deze wedstrijd hebben deelgenomen aan een collectieve vechtpartij, waarbij twee spelers van avv FIT gewond zijn geraakt. De voorwaardelijke straf is door de tuchtcommissie hierdoor omgezet in een onvoorwaardelijke straf.

Nederlagen alle elftallen

De onvoorwaardelijk schorsing betekent dat gedurende de schorsingstermijn geen enkel team van de vereniging in competitieverband mag uitkomen en geen enkel lid van de vereniging een functie binnen de KNVB mag vervullen. Tevens worden alle elftallen van Amsterdam Seref Spor met 0-3 verliezer in de reeds vastgestelde en op de voorgeschreven wijze gepubliceerde wedstrijden.

De vereniging en de twee spelers kunnen beroep instellen tegen deze uitspraak door een gemotiveerd beroepsschrift in te dienen. Het beroepsschrift moet binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijk uitspraak van de tuchtcommissie bij het KNVB districtkantoor West I worden ingediend.

Gemeente eens met schorsing

Eric van der Burg, wethouder Sport van de gemeente Amsterdam, heeft met instemming kennis genomen van de uitspraak van de tuchtcommissie.

“De uitspraak sluit aan op het convenant ‘Samen werken aan Sportiviteit & Respect’ zoals afgesloten tussen de Amsterdamse voetbalverenigingen, de KNVB en de gemeente Amsterdam. Het is een meer dan terechte actie wanneer spelers, teams of zelfs verenigingen die zich niet houden aan sportief en respectvol gedrag worden bestraft of zoals in dit geval worden uitgesloten van deelname aan de voetbalsport.”

Reactie plaatsen