Jaarverslag KNVB: 'Een koploper in Europa'
22 oktober 2013 
in Nieuws

Jaarverslag KNVB: 'Een koploper in Europa'

ZEIST – De KNVB heeft dinsdag 1 oktober het jaarverslag seizoen 2012/’13 op KNVB.nl gepubliceerd. Deze editie verschijnt evenals voorgaand jaar uitsluitend in digitale vorm. In het jaarverslag is vanzelfsprekend de jaarrekening opgenomen met daarin de financiële cijfers over het afgelopen boekjaar.

Het ledenaantal van de KNVB is het afgelopen seizoen wederom gestegen, ditmaal met 5.300 leden. Het totaal aantal leden van de voetbalbond bedroeg op 1 juli 2013 1.214.712.

Een opvallende stijging in het licht van de huidige maatschappelijke en tevens internationale ontwikkelingen. Uit cijfers van UEFA blijkt namelijk dat het ledental van andere Europese nationale voetbalbonden over het algemeen dalende is. Nederland is met een groei van 14 procent over de afgelopen acht seizoenen één van de koplopers in dit verband.

In seizoen 2012/’13 telde ons land 3.168 voetbalverenigingen, waarvan 2.597 veld- en 571 zaalvoetbalverenigingen. Samen met de honderdduizenden vrijwilligers organiseerde de KNVB het afgelopen seizoen 752.395 wedstrijden.

Vrouwenvoetbal

De grootste groei zit opnieuw in het vrouwen- en meisjesvoetbal. Nederland telt op dit moment 131.948 voetballende meisjes en vrouwen; een stijging van maar liefst 3,5 procent ten opzichte van het vorige seizoen. De bond streeft ernaar het meisjes- en vrouwenvoetbal in 2017 de grootste sport onder deze doelgroep te laten zijn. Aanvullend zet de KNVB zich al jarenlang in om specifieke doelgroepen aan het voetballen te krijgen of te behouden voor de voetbalsport. Dit doet de bond door maatwerk te bieden en in te spelen op de wensen van de verschillende doelgroepen.

Koploper in Europa

Hans Spierings, interim-directeur amateurvoetbal van de KNVB: “Wij prijzen ons gelukkig met het nog steeds stijgende ledental. Met 14 procent over de afgelopen acht seizoenen zijn we één van de koplopers in Europa; een prachtig compliment voor onze sport. Deze stijging hebben we vooral te danken aan de forse toename van het aantal voetballende vrouwen en meisjes. Ook hebben we goed geluisterd naar de wensen van voetballers in de oudere leeftijdscategorieën. Zo zagen de 35+ en 45+ competitiereeksen een verdrievoudiging van het aantal deelnemende teams ten opzichte van het seizoen ervoor.”

Jaarcijfers

Over seizoen 2012/’13 heeft de KNVB een exploitatiesaldo gerealiseerd van 90.000 euro positief. De sectie betaald voetbal heeft een positief saldo gerealiseerd van 2.044.000 euro. Dit terwijl er aanvankelijk 464.000 euro negatief begroot was. Het exploitatiesaldo van het amateurvoetbal bedraagt na bestemmingsreserves 12.000 euro positief.

Het exploitatiesaldo van de KNVB is ten opzichte van vorig boekjaar geslonken van 3,1 miljoen euro naar 90.000 euro. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat in boekjaar 2011/’12 de toernooi-inkomsten van het EK meegerekend konden worden. Het saldo van de sectie betaald voetbal is daarentegen hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de grote publieke belangstelling bij thuisinterlands, de wedstrijdreeks van Oranje in Azië, kostenbeheersing en een verbeterde commerciële exploitatie.

In het bedrag van deze ruime 2 miljoen euro is reeds rekening gehouden met het – voor het vijfde jaar op rij – volledig terugstorten van de bijdrage van de clubs in de kosten van de organisatie van de competitie en arbitrage. De afgelopen jaren kon op deze wijze tot nu toe 12 miljoen euro in totaal worden teruggestort. De bond draagt hiermee bij aan de inspanningen van de clubs om de financiële huishouding op orde te krijgen.

Crisisheffing

Ron Francis, financieel directeur betaald voetbal KNVB: “Dit totaalbedrag staat ongeveer gelijk aan de rekening die de overheid nu per jaar bij de clubs neerlegt onder de noemer crisisheffing. De clubs weten niet waar zij aan toe zijn; de aanvankelijk ‘eenmalige’ heffing wordt namelijk verlengd. Dit terwijl de betaaldvoetbalorganisaties juist goed op weg zijn met het neerzetten van een gezonde financiële huishouding.”

“Dit is niet alleen in het belang van de clubs, maar ook van de supporters en het Nederlandse voetbal in het algemeen. De voetballiefhebber is immers gebaat bij een gezonde Eredivisie. Een dergelijke rekening die de overheid achteraf neerlegt, niet bij de grootverdieners maar bij de club, kan in economisch lastige tijden niet zomaar opgevangen worden.”

Innovatie

Francis vervolgt: “Voor de KNVB blijft het sleutelwoord waakzaamheid onverminderd van toepassing. Tegelijkertijd willen we als sportbond mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en moeten we vernieuwen en innoveren. Voor het komende jaar zullen we dan ook vooral investeren in innovatieve projecten, waaronder de pilot met betrekking tot doellijntechnologie.”

Spierings vult aan: “De sectie amateurvoetbal bevindt zich momenteel middenin een herstructurering van de arbeidsorganisatie. Nog efficiënter en klantgerichter te werk gaan, dat is waar onze prioriteit nu ligt.”

Maatschappelijke initiatieven

Naast het feit dat de KNVB de kosten voor de clubs tot een minimum beperkt, is (en wordt) geïnvesteerd in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het spel en de maatschappelijke functie die voetbal heeft. De bond wijst op maatschappelijke initiatieven zoals WorldCoaches en de stimulans onder de snelst groeiende sport van Nederland, te weten het meisjes- en vrouwenvoetbal.

Ook wordt het komende boekjaar 1,7 miljoen euro geïnvesteerd in research & development en innovatieve projecten, waaronder de pilot met betrekking tot doellijntechnologie. Momenteel krijgen de ontwikkelplannen van het KNVB Sportcentrum concreet vorm.

Het jaarverslag van de KNVB seizoen 2012/’13 is te raadplegen via: www.knvb.nl/jaarverslag.

Reactie plaatsen