KNVB: Aantal Excessen Op Voetbalveld Met 15% Gedaald
25 augustus 2013 
in Nieuws

KNVB: Aantal Excessen Op Voetbalveld Met 15% Gedaald

ZEIST – Het aantal excessen op de Nederlandse voetbalvelden is afgelopen seizoen met 15% gedaald ten opzichte van het seizoen daarvoor. Dat maakte de KNVB bekend op dinsdag 13 augustus 2013.

In het seizoen 2012/2013 waren er in totaal 412 excessen (link naar rapport). Deze excessen vonden plaats in 274 van de in totaal 752.395 wedstrijden. De afname van het aantal excessen is al langer zichtbaar. Sinds de introductie van de nieuwe aanpak tegen excessen in seizoen 2011/2012, daalde het aantal excessen iedere seizoenshelft met 5% tot 11%.

“Dat het totaal aantal excessen afneemt, sterkt ons in de gedachte dat onze nieuwe aanpak effect heeft”, aldus directeur amateurvoetbal KNVB Anton Binnenmars. “De cijfers laten ook zien dat we steeds gerichter straffen en daardoor echt diegenen die het verpesten, aanpakken. We komen dus dichterbij de dader. Dat neemt niet weg dat we blijven ingrijpen bij collectief wangedrag. Zo zijn er het afgelopen seizoen twee verenigingen in zijn geheel uit de competitie genomen.”

Aanpak excessen

Sinds seizoen 2011/2012 hanteert de KNVB een nieuwe aanpak in het tegengaan van excessen op en rond het voetbalveld. Een van de onderdelen is de verzwaring van de strafmaat. De bond neemt teams die zich schuldig maken aan een collectieve vechtpartij sneller uit de competitie en verhoogde de straffen voor individuele daders. Mede door de afschrikwekkende werking van de strafverzwaring daalde het aantal schorsingen van twee jaar of langer van 200 in 2011/2012 naar 95 in 2012/2013. Ook daalde het aantal ontzettingen uit het lidmaatschap van de KNVB van 74 naar 47.

De verenigingen hebben in de nieuwe aanpak de mogelijkheid individuen te melden, waardoor de daadwerkelijke daders aangepakt worden en niet het hele team direct gestraft wordt. Dit resulteert in een daling van het aantal collectieve excessen (van 207 naar 100) en het aantal teams dat definitief uit de competitie is genomen (van 105 naar 33). Daar tegenover staat dat het aantal individuele excessen steeg van 278 naar 312.

Omslag na dood Richard Nieuwenhuizen

Na het overlijden van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen was er een sterke daling in het aantal excessen. Voor deze tragische gebeurtenis waren er gemiddeld 10,9 wedstrijden per weekend waarin excessen plaatsvonden. Na het weekend van 2 december halveerde dit aantal nagenoeg naar gemiddeld 5,74 wedstrijden per weekend.

‘Bewustwording toegenomen’

“Wij merken dat de bewustwording in de samenleving toeneemt”, zegt Binnenmars. “Dat zien we nu terug in de cijfers. Maar we zijn er nog lang niet. Elk exces is er één te veel. De gebeurtenissen afgelopen december zette ons aan tot nog meer directe actie. Aankomend seizoen treden de aangekondigde maatregelen uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ in werking.”

“Maar als bond kunnen wij het niet alleen. We blijven iedereen die betrokken is bij het voetbal oproepen verantwoordelijkheid te nemen om geweld op en rond de velden tegen te gaan en sportiviteit te bevorderen.”

Reactie plaatsen