KNVB: Bewustwording Rond Actieplan Tegen Geweld Op Voetbalvelden
10 januari 2014 
in Nieuws

KNVB: Bewustwording Rond Actieplan Tegen Geweld Op Voetbalvelden

ZEIST – Met ingang van dit voetbalseizoen is het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ voor het overgrote deel van kracht. Het actieplan dat de KNVB op 20 maart 2013 presenteerde, bevat een tiental maatregelen die sportiviteit en respect bevorderen en agressie en geweld op en rond het voetbalveld tegengaan. De KNVB zette op zaterdag 30 november 2013 de ervaringen met het actieplan tot nu toe uiteen.

De KNVB merkt dat de bewustwording bij iedereen die betrokken is bij het voetbal is toegenomen. “Dat zagen we ook terug in de cijfers van vorig seizoen. Maar we zijn er nog lang niet. Elk exces is en blijft er immers één te veel. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen die betrokken is bij het voetbal om sportiviteit en respect op de voetbalvelden te bevorderen.”

“Na 3 december 2012 kwam er een landelijke beweging los. Alle betrokkenen binnen het voetbal waren het erover eens dat dit nooit meer mocht gebeuren. Met dit gevoel moeten we het veld op stappen, als scheidsrechter of speler, of als ouder langs de lijn. Samen zorgen we ervoor dat onze sport leuk blijft. De KNVB blijft alle betrokkenen oproepen die verantwoordelijkheid te nemen.”

Tegen het einde van de eerste seizoenshelft zette de nationale voetbalbond de belangrijkste ontwikkelingen en eerste ervaringen tot nu toe op een rij:

Excessen

In totaal zijn er tot nu toe 97 excessen door de tuchtcommissie afgehandeld sinds de start van de competitie, waarvan 25 collectief en 72 individueel. Tuchtzaken die nog behandeld worden of nog niet volledig zijn afgerond, zijn in deze cijfers nog niet meegenomen. Het betreft hier dus circa 50 – 55% van de eerste helft van de competitie. Ter vergelijking: in de eerste helft van seizoen 2012/’13 vonden 211 excessen plaats.

Hulplijn noodgevallen

De hulplijn noodgevallen (0800-2299555) ging 20 maart 2013 direct in. Vorig seizoen kwamen er 66 meldingen binnen, wat neerkomt op ongeveer 7 meldingen per competitieweekeinde. Dit seizoen (2013/’14) is er tot nu toe 59 keer gebeld naar de hulplijn: een gemiddelde van 4,5 keer per weekend.

“Het is prettig dat verenigingen ons via de hulplijn weten te vinden; het stelt ons in staat direct met clubs in contact te treden en hen waar nodig de juiste ondersteuning te bieden.”

Tijdstraf

“De tijdstraf is een vorm van lik-op-stuk beleid; spelers en teams voelen direct de gevolgen van de overtreding. Ook fungeert de tijdstraf als een automatische afkoelperiode.”

Als het aantal gegeven tijdstraffen tot nu toe (ruim 9.000) zich tot het einde van het seizoen doorzet, dan worden dit seizoen zo’n 70% meer tijdstraffen gegeven/geregistreerd bij de senioren in de B-categorie dan gele kaarten in het vorige seizoen. 45% van de tijdstraffen wordt gegeven aan thuisspelende teams en 55% aan uitspelende teams.

De tijdstraffen lijken daarmee eerlijker verdeeld dan de gele kaarten voorheen. Vorig seizoen werd namelijk 32% van de gele kaarten bij de senioren in de B-categorie aan het thuisspelende team gegeven en 68% aan het uitspelende team.

Verbeteren gebruik spelerspas

De visuele controle van de spelerspas is ingevoerd om er voor te zorgen dat de juiste spelers op het juiste veld staan. Dat is essentieel voor een eerlijk en sportief verloop van de competities.

Samen met de COVS (Centrale organisatie voetbalscheidsrechters) heeft de KNVB een eerste evaluatie gemaakt over de visuele controle. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid van de scheidsrechters achter de invoering van de visuele controle staat.

Wel blijkt uit de evaluatie dat het voor scheidsrechters en voetbalverenigingen soms nog onduidelijk is hoe de controle uitgevoerd moet worden. De KNVB zal hier op korte termijn opnieuw aandacht aan besteden.

Reactie plaatsen