KNVB Blij Met Uitzondering In Flexwet
20 oktober 2013 
in Nieuws

KNVB Blij Met Uitzondering In Flexwet

ZEIST – Bij de aanpassingen in de Flexwet blijft het betaald voetbal buiten schot. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat het voetbal een uitzondering verdient, omdat het een bijzondere en met weinig andere sectoren te vergelijken bedrijfstak is. Dat meldt de KNVB op dinsdag 24 september.

In de plannen van het kabinet staat dat bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen, bij het vierde contract, of na twee jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet volgen. Hierdoor worden de zogeheten flexwerkers beter beschermd.

Invloed op transfersysteem

Deze voorgestelde maatregel raakt het betaald voetbal in de kern van de sport en heeft een grote invloed op de werking van het huidige transfersysteem. Er ontstaan namelijk eerder contracten voor onbepaalde tijd, waardoor spelers met een zeer beperkte opzegtermijn hun overeenkomsten kunnen opzeggen. Dit betekent dat spelers eenvoudig van club kunnen wisselen, zonder dat de club hier enige invloed op heeft.

Dit is niet alleen nadelig voor de clubs, maar ook voor de spelers in kwestie. Het verlengen van een arbeidsovereenkomst leidt na twee jaar immers per definitie tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Clubs zullen een dergelijk risico niet altijd kunnen en willen nemen.

Concurrentiepositie

Ook betekent de voorgestelde wijziging in de Flexwet een aantasting van de concurrentiepositie van het profvoetbal in Europa. De bereidheid om te investeren in het opleiden van spelers zal afnemen nu de clubs niet kunnen profiteren van hun opleidingsinspanningen. Spelers in Nederland kunnen immers zonder betaling van een afkoopsom vertrekken naar een buitenlandse club. Minister Asscher heeft de bond laten weten dat het voetbal, vanwege deze uitzonderlijke positie, uitgezonderd wordt van deze bepalingen en zelf per CAO mag bepalen wat de regelingen worden.

Seizoensgebonden werk

Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal KNVB: “Het type werk in het profvoetbal waar wij het over hebben, is volledig seizoensgebonden. Daarnaast kan dit werk maar voor een bepaalde – en vooral ook beperkte – periode worden verricht. De carrière van een topsporter is namelijk aanzienlijk korter dan die van de gemiddelde werknemer.”

“Mede vanwege deze bijzondere positie bestaat er binnen het betaald voetbal al jarenlang een constructief overleg tussen de sociale partners. Zij zijn een specifieke CAO voor contractspelers in het betaald voetbal overeengekomen. Binnen deze CAO bestaat een goed evenwicht tussen de belangen van de spelers enerzijds en die van de clubs anderzijds. Het is dan ook bijzonder prettig dat minister Asscher deze uitzonderlijke positie van het profvoetbal erkent en meegenomen heeft bij de totstandkoming van de kabinetsplannen.”

Uitzondering voor betaald voetbal

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,In Nederland hebben veel flexwerkers, bijvoorbeeld in de zorg of horeca, last van de onzekerheden van tijdelijke contracten. Je kunt bijvoorbeeld geen huis kopen. Flexwerk is noodzakelijk, maar ik wil de uitwassen tegengaan, daarom deze wet. Ik begrijp heel goed dat een topsportsector als het betaald voetbal niet te vergelijken is met andere sectoren en daarom maken we voor hen een uitzondering.”

Reactie plaatsen