KNVB: Geen Signalen Over Matchfixing Bij Nederland - Hongarije (8-1)
03 november 2013 
in Nieuws

KNVB: Geen Signalen Over Matchfixing Bij Nederland - Hongarije (8-1)

ZEIST – De KNVB heeft kennis genomen van de inhoud van het artikel in De Telegraaf van zaterdag 2 november 2013 over matchfixing in Nederland. Dat zegt de bond op haar eigen website.

In het artikel in De Telegraaf wordt de suggestie gewekt dat de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland – Hongarije (8-1, 11 oktober 2013) gemanipuleerd zou zijn. De KNVB zegt hierover geen signalen te hebben ontvangen van de UEFA.

De UEFA controleert alle wedstrijden met het ‘Betting Fraud Detection System’, waarmee zij gokactiviteiten rondom wedstrijden analyseren. De KNVB stuurt het artikel “ter zorgvuldigheid naar de UEFA, zodat zij kunnen bepalen of zij aanleiding zien voor extra onderzoek”.

Onderzoek matchfixing

Begin september presenteerde Het ministerie van VWS onderzoeksresultaten van het onderzoek naar matchfixing in Nederland. Het onderzoeksteam onderzocht of en op welke schaal matchfixing in Nederland plaatsvindt. Conclusie van het onderzoek was dat matchfixing in Nederland voorkomt, maar op geringe schaal.

De KNVB ziet matchfixing “als één van de grootste bedreigingen voor de sport, waarvoor geen enkele competitie immuun is. Dat uit het onderzoek blijkt dat matchfixing in Nederland voorkomt, is dan ook de bevestiging dat de bestaande zorg en het reeds geïntroduceerde beleid gefundeerd zijn.”

Onderzoeksteam

Minister Edith Schippers had de opdracht voor het onderzoek uitbesteed aan een gezamenlijk onderzoeksteam van de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ernst & Young. Naast onderzoek of en op welke schaal matchfixing in Nederland plaatsvindt, deed het team aanbevelingen met betrekking tot preventie en aanpak van het thema.

De KNVB zegt het van groot belang te achten dat de bestrijding van matchfixing prioriteit krijgt. De bond heeft dan ook zijn maximale medewerking verleend aan het onderzoek. Zo is er deelgenomen aan het zogenaamde stakeholdersoverleg dat als klankbord diende voor de onderzoekers. Daarnaast zijn wedstrijdgegevens beschikbaar gesteld en is de enquête van het onderzoeksteam verspreid onder amateurspelers, profspelers en scheidsrechters en trainer/coaches uit het betaald voetbal.

Gevaarlijke cocktail van factoren

De KNVB geeft aan te weten dat geen enkele competitie immuun is voor matchfixing. Dit wordt onderstreept door de onderzoeksresultaten. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat hoge winsten, een lage pakkans en relatief lage straffen een gevaarlijke cocktail vormen.

“Een serieuze bedreiging voor onze sport. De KNVB heeft informatie over de Nederlandse competities. Aangevuld met informatie van het ministerie, het OM, de kansspelautoriteit en bijvoorbeeld de FIOD moet inzicht ontstaan in wie er gokverslaafd zijn, wie er schulden hebben en wie criminele activiteiten ontplooien. Alleen dan wordt het totaalplaatje duidelijk. In dat kader vindt de KNVB het goed om te zien dat bij politie en justitie capaciteit wordt vrijgemaakt.”

Preventie van matchfixing

De sportbrede aanbevelingen zoals gedaan door het onderzoeksteam komen in grote mate overeen met de acties die de bond reeds op de rol heeft staan. Zo pleit de KNVB al geruime tijd voor een kenniscentrum waarin informatie van voornoemde expertises verzameld wordt. Ook is er een gokverbod ingesteld voor het gokken op wedstrijden uit de eigen competitie, bestaat er een meldplicht en is het thema tuchtrechtelijk verankerd. In lijn met de aanbevelingen van het onderzoeksteam heeft de KNVB verder aangekondigd de training en voorlichting voor spelers te intensiveren.

Vanaf september 2013 worden alle clubs in de Eredivisie en Jupiler League bezocht. Ook vindt er een vervolg plaats van de training voor arbiters en spelers die uitkomen in de vertegenwoordigende elftallen. Aanvullend wordt de slag gemaakt naar voorlichting in de Topklasse en hoofdklasse. Parallel aan deze voorlichtingssessies werkt de KNVB onder andere aan een specifieke website voor matchfixing, de mogelijkheden voor het opnemen van een klokkenluidersregeling in de reglementen en een gedragscode voor spelers en officials.

Nauwe samenwerking

Het ‘dossier’ matchfixing, staat bij de KNVB sinds eind 2009 hoog op de agenda. De KNVB werkt in de preventie en bestrijding van matchfixing nauw samen met de UEFA, de FIFA en onafhankelijke experts. Zo worden sinds 2009 alle wedstrijdformulieren van de Eredivisie- en Jupiler League wedstrijden direct naar de UEFA gestuurd voor een analyse door het Betting Fraud Detection System (BFDS).

Maatregelen tegen matchfixing

Daarnaast heeft de bond sinds 2009 diverse maatregelen getroffen, waaronder het aanpassen van de reglementen (gokverbod en meldplicht), het instellen van een integriteitseenheid met ruime bevoegdheden en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor clubs, spelers en scheidsrechters. Ook is er al jaren een tiplijn operationeel waar mensen (desgewenst anoniem) hun verhaal kunnen doen.

Tot slot dragen beleidsmaatregelen zoals het aanstellingenbeleid voor de arbitrage, het pensioenfonds voor spelers en het toezicht op het tijdig betalen van salarissen, bij aan het wegnemen van een voedingsbodem voor corruptie. “Scheidsrechters, spelers en trainers zijn hierdoor immers relatief minder chantabel.”

Reactie plaatsen