KNVB Komt Met Handvest 'Zonder Respect Geen Voetbal'
29 december 2012 
in Nieuws

KNVB Komt Met Handvest 'Zonder Respect Geen Voetbal'

ZEIST – De KNVB heeft een handvest betaald voetbal met de titel ‘Zonder Respect Geen Voetbal’ opgesteld, naar aanleiding van het overleg twee dagen eerder aangaande de voorbeeldfunctie van het betaald voetbal. Dit handvest is op 21 december 2012 verstuurd aan alle spelers, trainer/coaches, scheidsrechters en clubs die actief zijn in het betaald voetbal.

Aanleiding voor het overleg en het daaruit voortvloeiende handvest was de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Dat gebeurde in Almere na een jeugdwedstrijd tussen Buitenboys B3 en Nieuw Sloten B1.

De hele tekst van het handvest:

“In de afgelopen jaren hebben wij gezamenlijk een groot aantal stappen gezet op het gebied van sportiviteit en respect. Het is evident dat het één van de kernwaarden van onze sport betreft. We hebben dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid deze waarde hoog in het vaandel te houden en hier concreet invulling aan te geven.

Met als devies ‘Zonder Respect Geen Voetbal’ is twee weken geleden – naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Almere – een campagne uitgerold. Alle ondertekenaars realiseren zich dat we na de winterstop een nieuwe en scherpere invulling moeten geven aan het zogeheten ‘normatief kader’ van de KNVB.

Concreet betekent dit dat er geen nieuwe regels komen, maar dat de KNVB de huidige regelgeving stringenter gaat handhaven:

• Van de (wissel-)spelers kan alleen de aanvoerder inhoudelijke vragen stellen aan de
scheidsrechter bij onduidelijkheden;
• Protesteren in woord en/of gebaar door (wissel-)spelers tegen beslissingen van de arbitrage wordt bestraft met een gele kaart;
• De instructiezone voor trainers/coaches mag slechts gebruikt worden voor het instrueren van het eigen team. Functionele communicatie met de arbitrage/4e official is vanzelfsprekend wel toegestaan;
• Aanmerkingen op, dan wel protesten tegen de leiding door trainer/coaches worden bestraft met een waarschuwing in eerste instantie en heenzending in tweede instantie.

Samengevat: het is irrelevant of de beslissing van de arbitrage juist is of niet; trainers/coaches en spelers hebben deze beslissing simpelweg te accepteren.

Voor de tweede seizoenshelft vragen wij alle clubs de ‘Gedragscode Officials Betaald Voetbal’ hernieuwd te ondertekenen. De huidige code is op verzoek van de Algemene Vergadering Betaald Voetbal reeds in 2007 opgesteld en ziet toe op de wijze waarop wij binnen het betaald voetbal met elkaar omgaan. Iedereen die professioneel dan wel vrijwillig actief is in het betaald voetbal, valt onder de reikwijdte van deze gedragscode. Ondertekening dient door de aanvoerder, hoofdtrainer en directeur te geschieden. De navolgende overtredingen (artikel IV) zijn naar de mening van ondergetekenden onacceptabel en behoren door de daarvoor aangewezen tuchtrechtelijke organen vervolgd te worden:

• Gedrag of uitlatingen waardoor het betaald voetbal in diskrediet gebracht wordt (negatieve beeldvorming);
• Gedrag of uitlatingen die een beledigend dan wel onnodig grievend karakter hebben, met
name ten aanzien des persoons;
• Onbehoorlijk gedrag met betrekking tot gastheerschap, hoffelijkheid;
• Onbehoorlijk gedrag inzake het aantrekken van (jeugd-)spelers, coaches en officials;
• Niet of onvoldoende optreden tegen onbehoorlijk of provocatief gedrag van werknemers,
supporters en overige direct betrokkenen;
• Het op onbehoorlijke wijze geven van commentaar op collega officials, clubs en/of aan het voetbal gelieerde organisaties in de media;
• Het op verbale en non-verbale wijze in diskrediet brengen van de arbitrage.

Het sanctiemodel dat aan deze gedragscode verbonden is, wordt in de winterstop nog eens kritisch geëvalueerd en met de voorzitters van de tuchtrechtelijke organen (aanklager, tuchtcommissie, commissie van beroep) besproken. Het moge voor zich spreken dat sancties niet zozeer bestaan uit boetes, maar veeleer uit wedstrijdschorsingen daar dit de kern van onze sport raakt.

Ondergetekenden vragen uw dringende medewerking om het bovenstaande in uw organisatie kenbaar te maken, na te leven en te ondersteunen. Wij gaan ervan uit dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen wordt onze kernwaarden hoog in het vaandel te houden en actief na te leven.”

Het handvest is ondertekend door Danny Hesp (voorzitter Centrale Spelersraad), Gerard Marsman (directeur Coaches Betaald Voetbal), Wout Schaap (voorzitter Belangenvereniging, Scheidsrechters Betaald Voetbal), Kevin Blom (bestuurslid Belangenvereniging, Scheidsrechters Betaald Voetbal), Frank Rutten (directeur Eredivisie CV), Patrick Brand (directeur Coöperatie Eerste Divisie), Gijs de Jong (manager competitiezaken, betaald voetbal KNVB) en Bert van Oostveen (directeur betaald voetbal KNVB)

Reactie plaatsen