KNVB Roept Ondertekenaars Handvest 'Respect' Opnieuw Bijeen
20 februari 2013 
in Nieuws

KNVB Roept Ondertekenaars Handvest 'Respect' Opnieuw Bijeen

ZEIST – De KNVB heeft dinsdagochtend 19 februari 2013 alle belangenorganisaties die het zogeheten ‘handvest betaald voetbal’ ondertekend hebben opnieuw uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Directe aanleiding hiervoor zijn de signalen waaruit blijkt dat verschillende leden van deze belangenorganisaties zich klaarblijkelijk niet helemaal kunnen vinden dan wel het niet eens zijn met de gemaakte afspraken. Aan de belangenorganisaties wordt dan ook opnieuw gevraagd hun achterban op voorhand te consulteren.

‘Discussie afgedreven’

Gijs de Jong, manager competitiezaken KNVB: “De discussie is totaal afgeweken van het oorspronkelijke doel: het creëren van meer respect. Kaarten worden in twijfel getrokken en de prestaties van onze arbiters staan ter discussie. Laat één ding helder zijn: de regels zijn onveranderd gebleven. Wat voorheen een overtreding was, is nog steeds een overtreding. Daar wordt absoluut niet anders mee omgegaan.”

“Helaas is dit niet bij iedereen bekend. Het handvest ziet enkel toe op commentaar op de leiding en het vervullen van de voorbeeldfunctie. Bestaande richtlijnen die nu stringenter nageleefd moeten worden. Hier waren we het in december met z’n allen over eens. We hebben dan ook een collectieve verantwoordelijkheid.”

Respect op het veld

Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal KNVB: “Het is noodzakelijk opnieuw met elkaar om de tafel te gaan. Vlak voor de winterstop hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Het handvest is in het leven geroepen om meer respect op het veld te creëren. Daar was iedereen het volmondig over eens.”

“We zien nu dat het handvest aangegrepen wordt om kaarten, prestaties van arbiters en zelfs het tuchtrechtelijke systeem ter discussie te stellen. Iets wat ver afstaat van de oorspronkelijke intentie van dit document: normaal met elkaar omgaan.”

Reactie plaatsen