Na Overtreding Gedragscode Officials Betaald Voetbal: Commissie Van Beroep Verhoogt Straf AZ-trainer Gertjan Verbeek
30 april 2013 
in Nieuws

Na Overtreding Gedragscode Officials Betaald Voetbal: Commissie Van Beroep Verhoogt Straf AZ-trainer Gertjan Verbeek

ZEIST – De commissie van beroep heeft AZ-trainer Gertjan Verbeek een functieontzegging als trainer/coach opgelegd van twee wedstrijden waarvan één voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De commissie bevestigt het oordeel van de tuchtcommissie dat Verbeek in zijn uitlatingen de Gedragscode Officials Betaald Voetbal heeft overtreden.

In tegenstelling tot het vonnis van de tuchtcommissie, acht de commissie van beroep de uitspraken jegens de tuchtrechtelijke organen van de KNVB in de Voetbal International evenzeer als bewezen. De commissie legt Verbeek daarom een hogere straf op dan de aanvankelijke straf van de tuchtcommissie (één wedstrijd voorwaardelijk). De trainer van AZ is hierdoor geschorst voor de wedstrijd sc Heerenveen – AZ van 26 april 2013.

Achtergrond

Eind februari jl. heeft het bestuur betaald voetbal een aantal uitspraken van Verbeek voorgelegd aan de aanklager. De uitlatingen van Verbeek waren afkomstig van de website van AZ, een interview met Eredivisie Live en uit een artikel in de Voetbal International. Aangezien de uitlatingen van dhr. Verbeek grotendeels de aanklager zelf betroffen, heeft de aanklager besloten de zaak direct aan de tuchtcommissie voor te leggen.

De tuchtcommissie legde Verbeek vervolgens een voorwaardelijke straf op van één wedstrijd schorsing met een proeftijd van twee jaar. De tuchtcommissie oordeelde dat Verbeek de Gedragscode Officials Betaald Voetbal had overtreden en de tuchtrechtelijke organen van de KNVB in het algemeen en de aanklager in het bijzonder, in diskrediet had gebracht.

De commissie heeft hierbij de uitspraken op de website van AZ evenals het interview met Eredivisie Live meegewogen. De uitspraken die Voetbal International toeschreef aan de AZ-trainer werden echter niet meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve oordeel, aangezien deze uitlatingen tijdens de zitting niet door Verbeek werden onderschreven.

Tape Voetbal International

Na afloop van de tuchtzaak in Zeist gaf een journalist van Voetbal International te kennen over geluidsmateriaal van de betreffende uitlatingen te beschikken. Gezien het feit dat de zitting formeel afgerond was, heeft de tuchtcommissie dit op dat moment niet kunnen gebruiken. Enkele dagen later tekende Verbeek beroep aan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie.

In aanloop naar de zitting van de commissie van beroep heeft de aanklager de betreffende geluidsopname opgevraagd en ontvangen. Op basis van deze tape en de reeds voorhanden stukken acht de commissie van beroep ook de uitspraken jegens de tuchtrechtelijke organen van de KNVB in de Voetbal International, als bewezen.

Reactie plaatsen