Onderzoek Ministerie: ''Geen Enkele Competitie Is Immuun Voor Matchfixing"
04 september 2013 
in Nieuws

Onderzoek Ministerie: ''Geen Enkele Competitie Is Immuun Voor Matchfixing"

DEN HAAG – Het ministerie van VWS heeft dinsdag 3 september 2013 de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar matchfixing in Nederland gepubliceerd. Onderzocht is of en op welke schaal matchfixing in Nederland plaatsvindt. De conclusie van het onderzoek is dat matchfixing in Nederland voorkomt.

Minister Edith Schippers heeft de opdracht voor het onderzoek vorig jaar uitbesteed aan een gezamenlijk onderzoeksteam van de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ernst & Young. Het onderzoeksteam heeft aanbevelingen gedaan met betrekking tot de preventie en aanpak van het thema.

Maximale medewerking KNVB

De KNVB acht het van groot belang dat de bestrijding van matchfixing prioriteit krijgt. De bond heeft dan ook zijn maximale medewerking verleend aan het onderzoek. Zo is er deelgenomen aan het zogenaamde stakeholdersoverleg dat als klankbord diende voor de onderzoekers. Daarnaast zijn wedstrijdgegevens beschikbaar gesteld en is de enquête van het onderzoeksteam verspreid onder amateurspelers, profspelers en scheidsrechters en trainer/coaches uit het betaald voetbal.

De bond zal het rapport van het onderzoeksteam de komende dagen bestuderen. Een eerste analyse van de onderzoeksresultaten wijst erop dat eerdere conclusies van de bond wetenschappelijk ondersteund worden.

Matchfixing wordt door de KNVB gezien als één van de grootste bedreigingen voor de sport, waarvoor geen enkele competitie immuun is. De conclusie dat matchfixing in Nederland voorkomt, is dan ook de bevestiging dat de bestaande zorg en het reeds geïntroduceerde beleid gefundeerd is.

Preventie en bestrijding matchfixing

Het ‘dossier’ matchfixing, staat bij de KNVB sinds eind 2009 hoog op de agenda. De KNVB werkt in de preventie en bestrijding van matchfixing nauw samen met de UEFA, FIFA en onafhankelijke experts. Zo worden sinds 2009 alle wedstrijdformulieren van de Eredivisie- en Jupiler League wedstrijden direct naar de UEFA gestuurd voor een analyse door het Betting Fraud Detection System (BFDS).

Daarnaast heeft de bond sinds 2009 diverse maatregelen getroffen, waaronder het aanpassen van de reglementen (gokverbod en meldplicht), het instellen van een integriteitseenheid met ruime bevoegdheden en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor clubs, spelers en scheidsrechters. Ook is er al jaren een tiplijn operationeel waar mensen (desgewenst anoniem) hun verhaal kunnen doen.

Tot slot dragen beleidsmaatregelen zoals het aanstellingenbeleid voor de arbitrage, het pensioenfonds voor spelers en het toezicht op het tijdig betalen van salarissen, bij aan het wegnemen van een voedingsbodem voor corruptie. Scheidsrechters, spelers en trainers zijn hierdoor immers relatief minder chantabel.

Onderzoeksresultaten bevestigen matchfixing

Gijs de Jong, manager competitiezaken KNVB in een reactie: “Al geruime tijd zeggen we dat geen enkele competitie immuun is voor matchfixing. Dit wordt nu onderstreept door de onderzoeksresultaten. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat hoge winsten, een lage pakkans en relatief lage straffen een gevaarlijke cocktail vormen. Een serieuze bedreiging voor onze sport. Het is dan ook goed om te zien dat bij politie en justitie capaciteit wordt vrijgemaakt.”

De Jong vervolgt: “De integriteit van de competities is ons hoogste goed; samen moeten we dit zien te bewaken. De KNVB heeft het puzzelstukje als het gaat om zaken die het spel raken. Met informatie van het ministerie, het OM, de kansspelautoriteit en bijvoorbeeld de FIOD moet inzicht ontstaan in wie er gokverslaafd zijn, wie er schulden hebben en wie criminele activiteiten ontplooien. Pas als je alles naast elkaar legt, wordt het totaalplaatje duidelijk.”

Aanbevelingen en acties

De sportbrede aanbevelingen zoals gedaan door het onderzoeksteam komen in grote mate overeen met de acties die de bond reeds op de rol heeft staan. Zo pleit de KNVB al geruime tijd voor een kenniscentrum waarin informatie van voornoemde expertises verzameld wordt. Ook is er een gokverbod ingesteld voor het gokken op wedstrijden uit de eigen competitie, bestaat er een meldplicht en is het thema tuchtrechtelijk verankerd. In lijn met de aanbevelingen van het onderzoeksteam heeft de KNVB verder aangekondigd de training en voorlichting voor spelers te intensiveren.

Vanaf deze maand (september 2013) worden alle clubs in de Eredivisie en Jupiler League bezocht. Ook vindt er een vervolg plaats van de training voor arbiters en spelers die uitkomen in de vertegenwoordigende elftallen. Aanvullend wordt de slag gemaakt naar voorlichting in de Topklasse en hoofdklasse.

Parallel aan deze voorlichtingssessies werkt de KNVB onder andere aan een specifieke website voor matchfixing, de mogelijkheden voor het opnemen van een klokkenluidersregeling in de reglementen en een gedragscode voor spelers en officials.

Reactie plaatsen