Reactie KNVB Op Nationale Sport Onderzoek Naar Agressie En Geweld In De Sport
02 november 2013 
in Nieuws

Reactie KNVB Op Nationale Sport Onderzoek Naar Agressie En Geweld In De Sport

ZEIST – VeiligheidNL heeft via het Nationale Sport Onderzoek van het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar agressie en geweld in de sport: naar opzettelijke overtredingen, fysiek en verbaal geweld. De KNVB heeft kennis genomen van de resultaten. Op haar eigen site zegt de bond op dinsdag 22 oktober 2013 “al jaren stevig in te zetten op het bevorderen van sportief gedrag en het tegengaan van ongewenst gedrag op de Nederlandse velden”.

“Naar aanleiding van de trieste gebeurtenissen in december 2012, is het voetbal zich meer dan ooit tevoren bewust geworden van onze collectieve verantwoordelijkheid met betrekking tot het creëren van een veilig sportklimaat”, staat op de site van de KNVB te lezen.

Actieplan

Dit heeft geleid tot het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ dat in maart 2013 is gepresenteerd. Het plan bevat een tiental maatregelen om sportiviteit en respect verder te bevorderen en agressie en geweld op en rond het voetbalveld tegen te gaan. De maatregelen zijn met ingang van het huidige voetbalseizoen volledig van kracht.

Zwaardere straffen

De KNVB hanteert sinds twee jaar (seizoen 2011/’12) een nieuwe aanpak bij het tegengaan van excessen op en rond het veld. Een van de onderdelen is de verzwaring van de strafmaat. De bond neemt teams die zich schuldig maken aan een collectieve vechtpartij sneller uit de competitie en verhoogde de straffen voor individuele daders.

Daling aantal excessen

Het aantal excessen op de Nederlandse voetbalvelden is, mede dankzij de getroffen maatregelen, het afgelopen seizoen met 15% gedaald ten opzichte van het seizoen daarvoor. Deze afname is al langer zichtbaar. Sinds de introductie van de nieuwe aanpak tegen excessen in seizoen 2011/’12, daalde het aantal excessen iedere seizoenshelft met 5% tot 11%.

Evaluatie maatregelen

De effecten van de maatregelen uit het actieplan worden de komende periode zorgvuldig bijgehouden en geëvalueerd. De bond “blijft zich onverminderd inzetten voor sportiviteit en respect op en rond de velden om het voetbal zo leuk mogelijk te maken voor alle liefhebbers die er wekelijks op actieve of passieve wijze van genieten”.

Reactie plaatsen